Present Simple- kiedy go stosujemy

Oto krótka notatka o czasie Present Simple i kiedy go stosujemy

 

1. Czas Present Simple to czas teraźniejszy, dzięki któremu możemy wyrazić, co dana osoba robi, np. „Czytam książki co wieczór- I read books every evening” lub „Paul i Peter budują domy-Paul and Peter build houses” .
Jak widać, zdanie w czasie Present Simple składa się z podmiotu ( ja, Paul, ty, Susan, itp.), orzeczenia (czasownik) w podstawowej formie.

2. W czasie tym często występują słowa takie jak everyday, every week, twice a month, usually, often , sometimes, always, never itp.

3. Drobna komplikacja pojawia się w 3 osobie liczby pojedynczej, ponieważ wówczas do czasownika należy dodać końcówkę -s lub -es. W wyrazach takich jak ride, play, read, write, think wystarczy dodać końcówkę -s.

write- writes
read- reads
play-plays
think- thinks
ride-rides

Jeśli jednak czasownik kończy na -ch, -sh, wówczas nalezy dodać końcówkę -es
watches
washes
crashes
catches

Taką samą końcówkę otrzymają również czasowniki
goes
does

4. Osobny przykład , to czasownik have, który w 3 osobie ma formę has, o którym należy pamiętać.

I have a lot of books.

She has 2 dogs and a cat.

 

5. Przeczenia

Jeśli chcemy wyrazić przeczenie wówczas należy użyć słówka do ( w języku polskim go nie tłumaczymy) wraz ze słówkiem not. Tak jak w poniższym przykładzie:

I do not (don’t -forma skrócona) swim very well.

You don’t want to know this story.

Jeśli jednak musimy utworzyć takie zdanie w 3 osobie liczby pojedynczej, wówczas operator „zabiera” końcówkę  -s/-es od czasownika i przybiera formę does.

Susan doesn’t speak Spanish.

Paul doesn’t like tomatoes

Jak tworzymy pytania w Present Simple.

Aby utworzyć pytanie wystarczy na początku zdania dodać tzw. operator do , jak w poniższym przykładzie:

Do you drink water?

Do we need sugar to this cake?

Do they work for free?

Aby utworzyć pytanie w 3 osobie liczby pojedynczej, postępujemy podobnie jak to było w przeczeniach: operator „zabiera” końcówkę  -s/-es od czasownika i przybiera formę does.

She rides a bike really fast. –  Does she ride a bike really fast?

He works in a factory.  – Does he work in a factory?

Helen cooks the best chicken soup.  – Does Helen cook the best chicken soup?

 

6. Pytania szczegółowe w czasie Present Simple

Gdy jednak zajdzie potrzeba zadania bardziej precyzyjnego pytania, wówczas należy je zacząć od słówka lub zwrotu pytającego:

when- kiedy

why- dlaczego

where- gdzie

when- kiedy

how long

how often

how fast

Np.  When do you go to the gym?

Why do they behave like that?

Where does kangaroo live?

How often do you eat meat?

oto kilka ćwiczeń, dzieki którym mozesz sprawdzić , czy wszystko jasne 🙂

Present Simple- wybierz formę czasownika

W tym zestawie znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym poprawisz umiejętność posługiwania się czasem Present Simple.
Jeśli chcesz wcześniej sprawdzić informacje na temat zasad jego stosowania, to zacznij tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *